FORGOT YOUR DETAILS?

03 PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

 • Kỷ luật là sức mạnh
 • Việc hôm nay, hôm nay làm
 • Việc ngày mai chuẩn bị từ hôm nay

05 NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

 • Với công ty phải trung thành & cống hiến
 • Với khách hàng phải tận tụy & chu đáo
 • Với cấp trên phải tôn trọng & tuân thủ
 • Với đồng nghiệp phải luôn tôn trọng & giúp đỡ
 • Với cấp dưới phải tôn trọng & nêu gương

03 CAM KẾT TRONG CÔNG VIỆC

 • Kiên trì xây dựng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Thủ Đô trở thành số 1 trong ngành dịch vụ bảo vệ
 • Cống hiến hết mình cho sự phát triển của công ty. Luôn đặt sự tồn tại và phát triển của công ty làm "KIM CHỈ NAM" cho mọi hành động.
 • Thấu hiểu và thực hiện tốt 03 phương châm làm việc; 05 nguyên tắc ứng xử cùng những quy định kỉ luật khác do công ty ban hành.

TOP Messenger icon